துண்டு பிரசுர விநியோகம் டிஜிட்டலுக்கு மாறிவிட்டது.

Admin | Jan. 31, 2023, 4:44 p.m.

துண்டு பிரசுர விநியோகம் டிஜிட்டலுக்கு மாறிவிட்டது.

இந்தியாசேவா டாட் காம் :  

துண்டு பிரசுர விநியோகம் டிஜிட்டலுக்கு மாறிவிட்டது. 

உங்களைப் போன்ற வணிகங்கள், வணிக மேம்பாடு மற்றும் தங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்கு காகிதமற்ற துண்டுப்பிரசுர விநியோக  வசதிகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர.

உங்கள் துண்டுப்பிரசுரத்தை எத்தனை பேர் பார்த்துள்ளனர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் நிறுவனம் கூகுள் தேடலிலும் காட்டப்படலாம். 

இது இந்தியா சேவா டாட் காம் வழங்கும் சேவை. இன்றே பயன்படுத்தி பலன்களைப் பெறுங்கள்.

இன்றே உங்கள் ஆன்லைன் துண்டுப்பிரசுர விநியோகத்தை தொடங்குங்கள்.

 நீங்கள் பார்த்த துண்டுப்பிரசுரங்களுக்கு மட்டுமே பணம் செலுத்துகிறீர்கள்.

அச்சிடும் மற்றும் விநியோக செலவு இல்லை.Keywords: Digital pamphlet Paperless pamphlet IndiaSeva pamphlet tracking system

Recommended posts