பண்டைய வாக்ய பஞ்சங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜோதிட மென்பொருள்வாக்கிய பஞ்சாங்க முறையில் சோதிடம் பார்க்கும் மென்பொருள்.

Admin | Jan. 19, 2022, 7:50 p.m.

பண்டைய வாக்ய பஞ்சங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜோதிட மென்பொருள்வாக்கிய பஞ்சாங்க முறையில் சோதிடம் பார்க்கும் மென்பொருள்.

பண்டைய வாக்ய பஞ்சங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜோதிட மென்பொருள்வாக்கிய பஞ்சாங்க முறையில் சோதிடம் பார்க்கும் மென்பொருள்.

சுத்த வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை


தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள் கிடைக்கிறது.


Instant Numerology Free Numerology Software Download for Computers

ஜாதகம் கணிக்க திருக்கணிதம், வாக்கியம் மென்பொருள் வாங்க 98400-59095

ஜாதகம் கணிக்க மென்பொருள் வேண்டுமா?

பாம்பு பஞ்சங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வாக்ய ஜாதகம் எங்கள் சிறப்பு. நமக்குத் தெரிந்தவரை, வாக்யவின் கூற்றுப்படி ஜோதிட மென்பொருளைக் கொண்டவர்கள் நாங்கள் மட்டுமே. இந்த ஜாதகம் மற்ற கணினி ஜாதகங்களிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும். உண்மையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நக்ஷத்திரமே வேறுபட்டிருக்கலாம்.

திருகணித (வாசன் / ஆனந்த போதிணி பஞ்சங்கம்) கூட கிடைக்கிறது. இதை பொதுவாக சேலம், ஈரோட், கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் பலர் பின்பற்றுகின்றனர். எங்கள் அவுட் புட் 1900 முதல் 2100 வரையிலான ஆண்டுகளில் தமிழ் / ஆங்கிலத்தில் இருக்கலாம். ஜாதக வெளியீட்டை ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் பெறுங்கள்.

சென்னைக்கு வருகிறீர்களா? எங்கள் கடையில் எங்களை சந்திக்கவும்!

Stardotstar Software Ltd, A-6, Basement, ஜெமினி பார்ஸ்ன் வணிக வளாகம், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - Call: 98400-66333 / 98400-41444

Keywords: வாசன் பஞ்சங்கம் ஆனந்த போதிணி பஞ்சங்கம். பாம்பு பஞ்சங்கம்

Recommended posts