கும்பகோணம்

Admin | Dec. 31, 2022, 6:12 a.m.

கும்பகோணம்

#நாச்சியார்கோவில் - ஸ்ரீ #வஞ்சுளவல்லி தாயார் சமேத ஸ்ரீ #சீனிவாசப்பெருமாள் திருக்கோவில் (கல் கருடன்தலம்), முக்கோடி தெப்பத் திருவிழா முதல் நாள் காலைதுவஜாரோஹணம். (26.12.2022)


#Nachiyarkovil, Sri #Vanjulavalli thayar Sametha Sri #Srinivasa Perumal Temple (Kal Garudan Temple), Day One Morning of Theppam Festival, Flag Hoisting. (26.12.2022)


#kumbakonamtemples | #kumbakonam | #கும்பகோணம் | #வைகுண்டஏகாதசி | #கல்கருடன் | #கல்கருடதலம் | #கருடசேவை


#நாச்சியார்கோவில் - ஸ்ரீ #வஞ்சுளவல்லி தாயார் சமேத ஸ்ரீ #சீனிவாசப்பெருமாள் திருக்கோவில் (கல் கருடன்தலம்), முக்கோடி தெப்பத் திருவிழா முதல் நாள் காலைதுவஜாரோஹணம். (26.12.2022)


#Nachiyarkovil, Sri #Vanjulavalli thayar Sametha Sri #Srinivasa Perumal Temple (Kal Garudan Temple), Day One Morning of Theppam Festival, Flag Hoisting. (26.12.2022)


#kumbakonamtemples | #kumbakonam | #கும்பகோணம் | #வைகுண்டஏகாதசி | #கல்கருடன் | #கல்கருடதலம் | #கருடசேவை


#நாச்சியார்கோவில் - ஸ்ரீ #வஞ்சுளவல்லி தாயார் சமேத ஸ்ரீ #சீனிவாசப்பெருமாள் திருக்கோவில் (கல் கருடன் தலம்), முக்கோடி தெப்பத் திருவிழா முதல் நாள் காலை, துவஜாரோஹணம். (26.12.2022)


#Nachiyarkovil, Sri #Vanjulavalli thayar Sametha Sri #Srinivasa Perumal Temple (Kal Garudan Temple), Day One Morning of Theppam Festival, Flag Hoisting. (26.12.2022)


#kumbakonamtemples | #kumbakonam | #கும்பகோணம் | #வைகுண்டஏகாதசி | #கல்கருடன் | #கல்கருடதலம் | #கருடசேவை


Keywords: கும்பகோணம்

Recommended posts